Dünya üzerindeki tüm lojistik hizmet veren kuruluşların birlikteliği ile oluşmuş olan Council of Logistics Management kuruluşu lojistik ne demek sorusunu şu şekilde cevaplamıştır; “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir”.

Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan, Avrupa’ya Amerikan şirketleri ile geçen bu hizmet dalı ülkemizde temel işleri nakliye olan nakliyeci kuruluşların veya temel işleri depolama olan depolama kuruluşlarının isimlerinin arkasına bir Lojistik kelimesi eklemeleri ile başlamıştır.

lojistik hizmetler oturbutur

Lojistik hizmet bileşenleri özetle aşağıdaki gibi görmek mümkündür

  • Ürün (Hizmet): Müşteri için değer yaratma, fayda üretme, hizmet seviyesi (kiralama, lease veya satın alma), satış sonrası hizmet ve garanti kapsamı.
  • Fiyat:  Müşterinin algıladığı değer (kiralama, lease veya satın alma), indirimler, ödeme dönemleri ve esneklik.
  • Dağıtım:  Yerleşim, erişilebilirlik, dağıtım kanalları, dağıtım miktarı ve kapsamı.
  • Tutundurma: Reklam, halkla ilişkiler, satış personeli ile satış, hizmet sağlayıcılar ile satış, müşteri ilişkileri konusunda çalışanların eğitilmesi.
  • Süreç: Politika ve prosedürler, iş akışları ve süreç yönetimi.
  • İnsan (Katılımcılar): Işletme kültürü, çalışanların tutum ve davranışları, özellikleri, beceri ve yetenek, sadakat, sağduyu, iletişim, müşteri ile bağlantı kurma sıklığı, satış faaliyetleri ve eğitim.
  • Fiziksel Unsurlar: Işletmenin iç ve dış görünümü, ekipman, malzeme, araç-gereç, çalışanların görünümü ve güvenilirliği.
  • Üretkenlik ve Kalite: Kaynak kullanımı, performans ölçümleri, iş geliştirme, iş analizi, verimlilik ve kalite yönetimi.

Yorum Yap

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.